O Parafii


Historia Parafii

Poświęcenie placu pod budowę świątyni

Dnia 9 września 2001r. J.E. ks. Bp Alojzy Orszulik dokonuje poświęcenia placu pod budowę nowej świątyni. Msza św. sprawowana jest pod krzyżem specjalnie ustawionym na tę okoliczność. Ksiądz Biskup  zapowiada też utworzenie nowej wspólnoty parafialnej. Do pomocy Ks. Infułatowi Franciszkowi Łupińskiemu-proboszczowi Parafii macierzystej św. Wawrzyńca w Sochaczewie, w organizacji tejże wspólnoty oraz w przyszłej budowie deleguje ks. Zbigniewa Żądło- wikariusza par.św. Wawrzyńca. 

Przygotowania do rozpoczęcia budowy

Jesienią Ks. Infułat podejmuje starania dotyczące projektu kościoła i plebanii. Wybrany został projekt Architekta Mieczysława Gliszczyńskiego z Warszawy. W projekcie założono wybudowanie jednonawowego kościoła na planie krzyża z jedną wieżą oraz wolno stojącej plebanii. 

Wmurowanie kamienia węgielnego  

30 czerwca 2002r. Ks. Biskup Alojzy Orszulik dokonuje wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła. Kamień węgielny został poświęcony 14 czerwca 1999r.  przez Ojca św. Jana Pawła II podczas Mszy św. w Łowiczu. 

Uroczystość erygowania parafii i Poświęcenia kaplicy

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2002r. J.E. Ks. Bp Alojzy Orszulik – Biskup Łowicki, przy udziale duchowieństwa z całego dekanatu i wiernych erygował nową parafię nadając jej wezwanie św. Brata Alberta Chmielowskiego.Wybór ten został dokonany ze względu na to, iż na terenie nowej parafii znajduje się szpital i Domy Opieki – miejsca tak bliskie św. Bratu Albertowi, który chorym, bezdomnym, ubogim poświęcił swoje życie.

Pierwszym proboszczem nowej parafii został mianowany ks.Zbigniew Żądło. Ks.Biskup powierzył nowemu proboszczowi zadanie budowania świątyni oraz wspólnoty parafialnej. Poświęcona została też kaplica, która służyć będzie do czasu wybudowania kościoła, a jednocześnie jest już jego częścią.

W 2003 r rozpoczęto budowę kościoła i plebanii.

Budowa prowadzona z dużym zaangażowaniem materialnym całej parafii jak również pomocą macierzystej parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie.

W 2009 r. została ukończona budowa Domu Parafialnego, który poświęcił J.E.ks. bp Andrzej Dziuba –biskup łowicki.

Uroczystość Konsekracji kościoła

Dnia 18 czerwca 2011 r. J.E.Ks. bp Andrzej Dziuba dokonał Konsekracji kościoła. W Uroczystości wziął udział J.E.ks. bp Alojzy Orszulik, kilkudziesięciu kapłanów i licznie zebrani wierni. Od dnia Konsekracji w kościele sprawowana jest liturgia.

Odpust – 17 czerwca –św. Brata Alberta.

Do Parafii św. Brata Alberta w Sochaczewie należą:

Ulice: Bajeczna, Bartnicza, Batalionów Chłopskich, Bławatkowa, Brzozowa, Bukowa, Chłodna, Dewajtis, Dębowa, Gawłowska nry parzyste od 30 do końca, nry nieparzyste od 33 do końca, Grzybowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Karwowska, Koralowa, Lazurowa, Malinowa, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Perłowa, Porzeczkowa, Radiowa, Radosna, Rumiankowa, Równoległa, Rybna nry 14-24, Spacerowa, Spokojna, Srebrna, Tęczowa, Wodna, Wrzosowa, Zagłoby, Zamkowa, Źródlana 

Miejscowości: Gawłów nr-y 1-80 i Karwowo nr-y 1-17.